کابل جمع کن conductix Long Range


سری LR


اشتراک گذاری در :

ویژگی ها:

  • مناسب برای طول های زیاد
  • درام تایپ اسکلتی : برای خنک کاری بهینه و اینرسی کم
  • سازه ی مدولار
  • سازه مقاوم: مناسب برای شرایط سخت محیطی

کاربردها:

– Stackers / reclaimers
– Bucket wheel excavators
– Tripper cars
– Mobile conveyors
– Scrapers
– Stack rakes

 

Specifications
Travel speed Up to 60 m/min
Winding length 2000 m max
OD of drum Up to 3.3 m
Gearbox BNA: 1000 N m – 18000 N m
SMART Drive: 1000 N m – 8500 N m
Slip ring assembly Power low voltage max: 690 V – 1600 A
Power high voltage max: 36000 V – 500 A
Control max: 500 V – 25 A
Data: Ethernet 100 Mbps – 1 Gbps I Fiber optic Multimode – Single Mode
Temperature range -40 °C – +60 °C

 

 

 

ناوبری